Kompetencer

Ansættelsesret

Tilbage til Kompetencer

Kontakt en specialist

Jacob Moltke Hoff

Advokat

+45 27 61 24 42 jacob@agentoft.com

Jens Wilhelm Gaardsøe

Advokat

+45 44 14 30 32 jens@agentoft.com

Stine Kristoffersen

Advokatfuldmægtig

+45 21 12 84 44 stine@agentoft.com

Ansættelsesretten er det juridiske område, som håndterer forholdet mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren.

Ansættelsesretten er kendetegnet ved at være et område, der er i kontinuerlig udvikling gennem ny lovgivning eller retspraksis, det være sig via danske domstole, EU-domstolen, Ligebehandlingsnævnet mv. Retsområdet kan derfor være svært for arbejdsgivere at navigere i, og en overtrædelse af de gældende regler kan potentielt have store økonomiske konsekvenser.

Vi rådgiver løbende nationale og internationale virksomheder om alle aspekter af ansættelsesforhold, herunder bl.a.:

 • Ansættelsesforhold, herunder ansættelseskontrakten
 • Direktørforhold, herunder direktørkontrakten
 • Udarbejdelse af incitamentsprogrammer, herunder bonusaftaler, fantomaktieordninger og warrantprogrammer
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Ændringer i ansættelsesforhold
 • Fravær (ferie, sygdom, barsel mv.)
 • Advarsler
 • Opsigelser
 • Bortvisning
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Ind- og udstationering
 • Outsourcing
 • Medarbejdere, der nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse
 • Medarbejders konkurrerende aktiviteter efter fratrædelse
 • Ligebehandling og diskrimination
 • Arbejdsmiljø
 • Personalehåndbøger og -politikker
 • Beskyttelse af forretningshemmeligheder
 • Gennemførelse af advokatundersøgelser
 • Tvister ved de danske domstole, voldgift eller arbejdsretten

Den løbende udvikling af ansættelsesretten som retsområde medfører, at arbejdsgivere med jævne mellemrum bør sikre sig, at ansættelsesretlige dokumenter som ansættelseskontrakter, bonusprogrammer og politikker ajourføres i forhold til lovændringer og retspraksis.

Vi har erfaring med at bistå både små og store virksomheder med at sikre det juridiske grundlag for at skaffe, fastholde og afskedige medarbejdere på alle niveauer og med vidt forskellige baggrunde.

Hvad kan vi hjælpe med?